Pakalpojumi, kurus iespējams saņemt Pļaviņu valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā ārkārtējās situācijas laikā

Publicēts: 
22.03.2021 - 09:45

Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, arī ārkārtējās situācijas periodā Pļaviņu valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk tekstā VPVKAC) sniedz šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
  • Valsts ieņēmumu dienests;
  • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija arī par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

  • Lauku atbalsta dienests;
  • Nodarbinātības valsts aģentūra;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
  • Uzņēmumu reģistrs;
  • Valsts darba inspekcija;
  •  Būvniecības valsts kontroles birojs;
  • Valsts zemes dienests.

 

Lai klientiem būtu pieejamāki Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi ārkārtējās situācijas periodā (līdz 06.04.2021.),  Pļaviņu VPVKAC pieņem no klientiem papīra iesniegumus Bezdarbnieka statusa piešķiršanai”.

 

Par valsts iestāžu pakalpojumiem konsultācijas klātienē ir iespējamas tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālruni 66954835.

 

 

Pļaviņu novada dome