Paliec sveiks, bērnudārzs!

Publicēts: 
10.07.2020 - 13:00

Lai arī šogad pirmsskolas izglītības iestādēs bērni atvadas bērnudārzam teica pavisam neierastā laikā, taču tas notika tikpat svinīgi un sirsnīgi kā katru gadu.

Filiāles “Zīļuks” audzēkņi savu pirmo izlaidumu svinēja 19. jūnijā, kad vasara smaržoja un skanēja pilnā krāšņumā. Šogad uz skolu tika “izšūpoti” četri gudri un talantīgi bērni. Izlaidums izskanēja dziesmās un bērnu pārdomu interesantajos stāstījumos par bērnudārzā pavadīto laiku. Vadītājas vietniece absolventiem turpmākajās gaitās novēlēja būt godīgiem, atbildīgiem par savu rīcību, draudzīgiem un līdzcietīgiem.

Liepu mēnesi ieskandināja filiāles “Bērziņš” grupas “Žubīte” 23 audzēkņi, viņiem izlaiduma diena bija 3. jūlijā. Gaisā virmojot medainajai liepu ziedu smaržai, nākamie skolēni palīdzēja Burtu meitenītei meklēt pazudošo burtiņu - Ā. Meklējot burtiņu, bērni kopā ar bijušajām skolotājām ritināja atmiņu kamolīti. Pirms gardā svētku kliņģera nobaudīšanas topošie pirmklasnieki, uzaicinot vecākus, izdejoja “Margrietiņu valsi”.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” aiz grupas “Dadzītis” loga sārto un sulīgo ogu bagātībā līkst ķiršu zari. Tos nobaudījuši droši vien ir arī grupas “Vārpiņa” 13 audzēkņi, viņi sveikas bērnudārzam teica 10. jūlijā. Bērni, gatavojoties skolas gaitām, ir apguvuši dažādas gudrības, protams, iepazinuši visus burtus, vislabāk sava vārda pirmo burtu, tiem tad arī izlaiduma dienā veltīja gan jautras dziesmas un dejas, gan interesantus dzejoļus.

Vadītāja Vizma Mūrniece skolotājām un vecākiem saka paldies par kopīgo veikumu šajā mācību gadā, absolventiem novēl jauku vasaru un veiksmīgas skolas gaitas!

Informāciju apkopoja Aiga Čepule, pirmsskolas izglītības metodiķe