Par apkures sezonas sākumu

Publicēts: 
07.10.2020 - 10:00

2020. gada 08. oktobrī

tiek uzsākta  2020./2021. gada apkures sezona un karstā ūdens padeve Pļaviņu pilsētā.

Siltums tiks pieslēgts pakāpeniski, dažu dienu laikā.

Ja kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki vēl nevēlas uzsākt apkures sezonu, dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu jāpieņem lēmums par apkures sezonas neuzsākšanu un tas jāiesniedz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Par apkures sistēmas bojājumiem dzīvokļos iedzīvotājus lūdzam zvanīt uz tālruni: 29218133 (dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists). Iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku piekļuvi dzīvoklī esošajām komunikācijām.

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt:

  • Rīgas ielas katlu māja

siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam tel.nr. 26272955;

  • Daugavas ielas katlu māja

siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam tel.nr. 26567784.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”