Par dabasgāzes pārvades sistēmas objektiem, ierobežojumiem un drošības pasākumiem

Publicēts: 
20.12.2019 - 13:45

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” aicina iedzīvotājus iepazīties ar dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā.

Akciju sabiedrības sagatavoto informāciju lūdzam lasīt šeit.