Par dalīto atkritumu savākšanas punkta adreses maiņu