Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksu 2019. gadā

Publicēts: 
28.12.2018 - 12:30

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka ar 2019. gada 1. janvāri SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir aprēķināta sekojoša uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa par 1m²( sīkāk skatīt sadaļā :Tarifi un izcenojumi).

 

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"