Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu ārkārtas situācijas laikā

Publicēts: 
18.03.2020 - 11:00

Cienījamie klienti!

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Dzimtsarakstu nodaļa turpina nodrošināt civilstāvokļa aktu reģistrāciju līdzšinējā nodaļas darba laikā.

Tikšanos klātienē gan pieļausim tikai neatliekamos gadījumos, konsultāciju u.c. jautājumos vispirms aicinu sazināties telefoniski: t.65133865, mob.t. 28616815 vai e-pastā dzimtsaraksti@plavinas.lv

Atgādinu, ka:

  1. atkārtotas dzimšanas, miršanas, laulības apliecības vai izziņas var pieprasīt elektroniski portālā www.latvija.lv
  2. dzīvesvietu elektroniski var deklarēt portālā www.latvija.lv
  3. iesniegumus laulību reģistrācijai var iesniegt elektroniski, sūtot uz nodaļas oficiālā e-pastā adresi dzimtsaraksti@plavinas.lv (šajā gadījumā kopīgajam iesniegumam ir jābūt abu iesniedzēju elektroniski parakstītam ar drošiem elektroniskajiem parakstiem).

Vija Liepiņa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja