Par izmaiņām domes sēžu marta grafikā un plānoto turpmāko domes sēžu norisi attālināti

Publicēts: 
26.03.2020 - 14:30

Šā gada 19. martā Aiviekstes pagasta pārvaldē notika divas Pļaviņu novada domes Ārkārtas sēdes, par kurās pieņemtajiem lēmumiem esam jau informējuši, publicējot pieņemtos lēmumus pašvaldības mājas lapā (Pļaviņu novada domes 2020. gada sēžu protokoli – 19.03.2020. Nr. 6 un 19.03.2020. Nr. 7).

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka 19. marta Ārkārtas domes sēdē (protokols Nr. 6) tika apstiprināti grozījumi Pļaviņu novada domes saistošajos noteikumos "Pļaviņu novada pašvaldības nolikums" paredzot, ka nepieciešamības gadījumā komiteju sēdes un domes sēdes var tikt organizētas attālināti.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa “COVID-19” izplatības ierobežošanu, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, aprīlī Pļaviņu novada domes sēdi plānots organizēt attālināti.

Iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja piedalīties domes sēdēs, atrodoties klātienē, vietā, no kuras notiks domes sēdes vadīšana, ievērojot noteiktos drošības pasākumus. 

Aicinām sekot turpmākajai informācijai par aprīļa domes sēdes norises vietu, kā arī informācijai par drošības pasākumu nodrošināšanu un domes sēdes dalībnieku pienākumiem, piedaloties domes sēdēs ārkārtējās situācijas laikā, www.plavinunovads.lv ​un izdevuma "Pļaviņu Novada Ziņas" aprīļa izdevumā.

19. marta Ārkārtas domes sēdē (protokols Nr. 7) tika izskatīti visi marta mēnesī aktuālie lēmumu projekti, līdz ar to tika veiktas izmaiņas iepriekš plānotajā domes marta sēžu grafikā.

Vēlamies arī atgādināt, ka valstī ārkārtējās izsludinātās situācijas laikā Pļaviņu novada dome turpina strādāt, apkalpojot klientus attālināti!

Neatliekamu situāciju gadījumā, ja nepieciešama tikšanās ar kādu no speciālistiem, tajā skaitā par dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju, lūdzam iepriekš zvanīt pa tālruni: 29299719.

Atgādinām, ka iesniegumus iedzīvotāji var iesniegt, sūtot tos vēstulē pa pastu (Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV – 5120), uz e-pastu dome@plavinas.lv, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Pļaviņu novada domes izrakstītos rēķinus  var apmaksāt portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, kā arī internetbankā. 

Saziņai lūdzam izmantot norādītos tālruņus un e-pastus.

Domes deputātu, kā arī speciālistu e-pasti un tālruņu numuri atrodami www.plavinunovads.lv sadaļā “Kontakti”.

 

Rasa Siliņa,

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja