Par jaunizveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un Attīstības programmas 2021. -2028. gadam izstrādes uzsākšanu

Publicēts: 
06.11.2020 - 12:15

Šā gada 29. oktobrī Pļaviņu novada dome ir pieņēmusi lēmumu sadarbībā ar Aizkraukles Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2037. gadam izstrādi, kurā tiek noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, integrējot spēkā esošo Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2035. gadam (ar Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2035.  iespējams iepazīties šeit) kopīgā jaunveidojamā novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. - 2037. gadam.

Stratēģijas un Programmas izstrādei tiks izveidotas 5 darba grupas:

1.  Ekonomiskās attīstības darba grupa;

2.  Izglītības, sporta un kultūras darba grupa;

3.  Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa;

4.  Teritorijas plānošanas darba grupa;

5.  Vides darba grupa.

 Darba grupās tiks iekļauti pašvaldību deleģētie pārstāvji, attiecīgās jomas eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037. gadam izstrādē, piedaloties darba grupās, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās vai sabiedriskajās apspriešanās.

Attīstības plānošanas dokumentus plānots izstrādāt un apstiprināt 2021. gada novembrī.

Pļaviņu novada domes 29.10.2020. lēmumu “Par Jaunizveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un Attīstības programmas 2021. -2028. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 21, 10. p.) lūdzam skatīt šeit.

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa