Par jauno kadastrālo vērtību projektu

Publicēts: 
30.07.2020 - 09:30

Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests ir izstrādājis un nodevis publiskajai apspriešanai jauno kadastrālo vērtību projektu, kas daudziem īpašumiem paredz kadastrālo vērtību palielināšanu un varētu stāties spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Iepazīties ar konkrētu īpašumu plānotajām kadastrālajām vērtībām var portālā www.kadastrs.lv, ar kadastrālo vērtību projektu un pamatojošo informāciju Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē www.kadastralavertiba.lv.

Kadastrālās vērtības tiek izmantotas dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to aicinām iedzīvotājus, kuri to vēl nav izdarījuši, sakārtot savus īpašumus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa