Par nenomaksātiem parādiem izliek no dzīvokļiem, pārtrauc ūdens padevi un atkritumu izvešanu

Publicēts: 
30.01.2018 - 16:00

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” janvārī piespiedu kārtā no dzīvojamās telpas izlikuši vienu īrnieku. Jau nosūtīti 18 brīdinājumi par dzīvojamo telpu īres līgumu laušanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, ja netiks nomaksāti uzkrātie parādi par dzīvojamo telpu īri un komunālajiem pakalpojumiem. Īrniekiem ir iespēja labprātīgi atbrīvot dzīvojamās telpas vai vienoties par parāda apmaksas kārtību, vai tiks sniegtas prasības tiesā, un izlikšana notiks piespiedu kārtā.

Aicinām visus nodot ūdens skaitītāju rādījumus katru mēnesi, lai aprēķini par patērēto ūdeni būtu precīzi. Ja skaitītāju rādījumi netiek nodoti ilgāk kā trīs mēnešus, veidojas parāds un ūdens padeve var tikt pārtraukta.

Vēršam uzmanību, ka ziņosim Pļaviņu novada pašvaldības policijai par līgumu pārtraukšanu ar privātmāju īpašniekiem par sadzīves atkritumu izvešanu, kuri saskaņā ar noslēgto līgumu maksājumu par saņemto pakalpojumu nebūs veikuši līdz nākamā mēneša pēdējam datumam.

Būsim atbildīgi par savu īpašumu, veidojot abpusēji labvēlīgu sadarbību!

 

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"