Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19

Publicēts: 
03.04.2020 - 16:15

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 37.punktu, šā likuma 35.panta otro daļu un 2015. gada 24. septembra Pļaviņu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā” 3.pantu, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu ārkārtas situācijā.

Pašvaldība piešķirs pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst:

  • Ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • Ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/ šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  • Ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālajam dienestam ģimene (persona) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūta aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no jebkuras citas valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Pļaviņu novada Sociālajam dienestam: tālr. 65133864, mob. 26132846 vai rakstīt uz e-pastu: socdienests@plavinas.lv

Aicinām visus būt atbildīgiem par līdzcilvēku un savu veselību!