Par Pasaules dienu bez tabakas

Publicēts: 
13.05.2016 - 11:15

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina Latvijas pašvaldības 31. maijā iesaistīties Pasaules dienas bez tabakas aktivitātēs, kuru ik gadu atzīmē, lai akcentētu veselībai nodarīto kaitējumu un riskus saistībā ar tabakas izstrādājumu lietošanu, un iestātos par tabakas izstrādājumu patēriņa samazināšanu, īstenojot efektīvu politiku, kā arī nodrošinot dažādu sabiedrības grupu izglītošanu par smēķēšanas kaitīgumu. Katru gadu šajā dienā tiek akcentēts kāds noteikts aspekts attiecībā uz tabakas atkarību un cīņu pret smēķēšanu. Šogad Pasaules dienā bez tabakas tiek uzsvērta tabakas izstrādājumu vienota iepakojuma marķējuma izstrāde (brīdinājumu attēlu izvietošana uz tabakas izstrādājumiem), kam ir būtiska nozīme, ietekmējot pieprasījumu pēc tabakas produktiem.

Tabaka ir viena no pasaulē visvairāk lietotajām atkarību izraisošajām vielām. 2014. gada Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma liecina, ka ikdienā smēķē 36,1% Latvijas iedzīvotāju (51,8% vīriešu un 21% sieviešu). Šis rādītājs ir viens no augstākajiem smēķētāju īpatsvariem Eiropas Savienībā. Savukārt, kā liecina Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma dati, no 15-gadīgajiem skolēniem ikdienā smēķē 13,5% zēnu un 13,4% meiteņu. Šos un citus ar smēķēšanas izplatību un veselību ietekmējošiem paradumiem saistītus pētījumus varat apskatīt SPKC mājas lapā, sadaļā “Pētījumi un ziņojumi” – http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/.

Lai aktualizētu smēķēšanas ietekmi uz pašu smēķētāju un līdzcilvēku veselību, aicinām Jūs izmantot SPKC sagatavotos resursus un informatīvos materiālus veselības veicināšanas jautājumos, izvietojot informāciju vietējos drukātajos un elektroniskajos medijos, piemēram, pašvaldības mājas lapā, vietējā avīzē, utt. Iesakām arī SPKC izstrādātās bezmaksas mobilās aplikācijas "80 brīvdienas" popularizēšanu, sagatavojot preses relīzi pašvaldības mājas lapā u.c. Šī mobilā aplikācija ir noderīgs palīgs, lai ikdienu padarītu veselīgāku un brīvu no tabakas izstrādājumu radītās atkarības– http://www.spkc.gov.lv/pretsmekesanas-kampana-brivs/888/lejupielade-aplikaciju-80-brivdienas-bez-maksas.

Piedāvājam dažas idejas, ko iespēju robežās iespējams organizēt pašvaldībā, piemēram:
1. Profilaktiskas bezmaksas veselības pārbaudes. Iesakām organizēt bezmaksas rentgenogrāfijas veikšanu smēķētājiem, lai pārbaudītu plaušu veselību, kā arī sniegtu ārsta konsultāciju un ieteikumus smēķēšanas atmešanai;
2. Izglītojošus pasākumus (informatīvās lekcijas, seminārus, diskusijas par smēķēšanas (t.sk., pasīvās smēķēšanas ietekmi)) par smēķēšanas radītajiem veselības riskiem un kaitīgumu, kā arī palīdzības saņemšanas iespējām smēķēšanas atmešanas gadījumos. Būtu ieteicams pasākumu programmā iekļaut pieredzes stāstus, piemēram, bijušie smēķētāji dalās savā pieredzē, par to, kā atmetuši smēķēšanu, par savu motivāciju un iedrošina pasākuma apmeklētājus pieņemt šādu lēmumu. Piemēram, var organizēt smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas, kā arī pašvaldības iedzīvotājiem popularizēt konsultatīvo tālruni smēķēšanas jautājumos – 67037333.
3. Akcijas un konkursus, piemēram,
- akciju “Esi brīvs no tabakas”, kuras ietvaros interesentiem būtu iespēja iemainīt cigarešu paciņu pret augli vai citiem veselīgiem našķiem;
- akciju “Nesmēķējoša darbavieta”, kuras ietvaros smēķētāji savās darbavietās ir aicināti atmest smēķēšanu, “noslēdzot līgumu” ar kolektīvu par atturēšanos no smēķēšanas darbavietā, piemēram, uz mēnesi;
- radošo darbu konkurss “Es gribu dzīvot no tabakas dūmiem tīrā vidē” (šo aktivitāti pēc skolas mācību gada noslēguma iespējams organizēt dienas centros, jauniešu iniciatīvu centros u.c.) aicinot smēķētājus ar savu rīcību neapdraudēt līdzcilvēku, īpaši bērnu, veselību.

Atgādinām arī par SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem, kurus aicinām izmantot aktivitāšu plānošanā un īstenošanā:

• Infografikas “Smēķēšana skaitļos” un ” Mīti un patiesība par pasīvo smēķēšanu” – http://www.spkc.gov.lv/infografikas/
• Informatīvos izdevumus „Kā atmest smēķēšanu”, “Pasīvā smēķēšana”, “Tabakas dūmu sastāvā esošās vielas”, plakātu “Smēķētāja ķermenis” (pieejami arī drukātā formātā) – http://www.spkc.gov.lv/informativie-izdevumi/
• Informatīvus video un ekspertu diskusijas SPKC youtube.com kontā – https://www.youtube.com/channel/UCLlpko1BWp2KklFQgzC-icw, kā arī aicinām īpašu uzmanību vērst bērnu pasargāšanai no pasīvās smēķēšanas kaitīgās ietekmes, izmantojot video materiālu “Ja smēķē Tu – smēķē Tavs bērns!”
• Mājas lapu www.pasivasmekesana.lv, kur pieejama plaša informācija par pasīvās smēķēšanas radītajiem riskiem veselībai, sabiedrībā izplatītākajiem mītiem, tiesībām uz no tabakas dūmiem brīvu vidi, kā arī palīdzības saņemšanas iespējām sevis pasargāšanai un smēķēšanas atmešanai

Papildus informācijai atgādinām, ka praktiski padomi un idejas iniciatīvām, ko iespējams ieviest pašvaldībā iedzīvotāju veselības veicināšanai, pieejami Vadlīnijās veselības veicināšanai pašvaldībās – http://ej.uz/xg16.
 

Kristīne Šica, Slimību profilakses un kontroles centrs