Par Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursa rezultātiem

Publicēts: 
08.01.2021 - 09:00

Pļaviņu novada dome līdz 2020. gada 4. decembrim aicināja iedzīvotājus piedalīties Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā ar devīzi “Aktīvs un veselīgs novads”, kurš tika izsludināts jau sesto reizi kopš 2015. gada.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Pļaviņu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicināt pašvaldības, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību.

Pašvaldības kopējais konkursa finansējums tiek noteikts pēc kārtējā gada budžeta apstiprināšanas, nepārsniedzot 20 000 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 6000 EUR.

Tika saņemti 12 projektu pieteikumi, kas veltīti gan aktīvam novada iedzīvotāju dzīvesveidam, gan kultūras attīstībai, vides sakopšanai un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, kā arī bērnu izglītošanas jautājumos par veselību un veselīga dzīvesveida nozīmi, savstarpējām attiecībām. Izvērtējot pieteikumus, tika ņemta vērā projekta aktualitāte, sasniedzamie rezultāti, oriģinalitāte un ilgtspēja.

2020. gada 30. decembra Domes sēdē tika apstiprināti šādi projektu pieteikumi:

  1. Neformālas iedzīvotāju grupas pieteikums “Mācos dabā es ar prieku!” ar mērķi uzstādīt bērnu vecumam atbilstošu āra nojumi PII “Jumītis” filiālē “Zīļuks” teritorijā, paredzot finansējumu 5166.70 EUR apmērā;
  2. Neformālas iedzīvotāju grupas projektu pieteikums “Bērnu rotaļu laukuma izveide “Gostiņu” stadionā” ar mērķi izveidot rotaļu un atpūtas laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi, aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, paredzot daļēju finansējumu 6000.00 EUR apmērā;
  3. Neformālas iedzīvotāju grupas projektu pieteikums “Bērnu laukuma "Dino" izveidošana un apkārtnes labiekārtošana Rīgas ielā 13” ar mērķi izveidot bērnu laukumu fiziskām aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem un labiekārtot teritoriju Rīgas ielā 13, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, paredzot finansējumu 5611.95 EUR apmērā;
  4. Biedrības "Kopsolis" projektu pieteikums “Veidosim parku ģimenēm” ar mērķi labiekārtot teritoriju, veidojot parku visiem novada iedzīvotājiem Lakstīgalu ielā 4, Kriškalnos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, paredzot daļēju finansējumu 3221.35 EUR.

Konkursa uzvarētāji tiks informēti individuāli par līguma slēgšanas nosacījumiem.

 

Pļaviņu novada domes projektu vadītāja

Olita Znotiņa