Par Pļaviņu novada pašvaldības policijas darbu ārkārtas situācijas laikā

Publicēts: 
18.03.2020 - 16:30

Valstī “COVID – 19” izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, no 2020. gada 13. marta, Pļaviņu novada pašvaldības policija strādās pēc noteiktā darba laika, nepieciešamības gadījumā arī ārpus tā.

No 2020. gada 18. marta, līdz ārkārtējās situācijas beigām, Pļaviņu novada pašvaldības policijā tiek atlikta apmeklētāju pieņemšana klātienē, izņemot gadījumus kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība. Saziņai ar pašvaldības policiju lūgums izmantot telefonsakarus: 26458996, 65134104 vai sazināties elektroniski: p.policija@plavinas.lv. Tāpat iesniegumu vai cita rakstura informāciju var ievietot pašvaldības policijas pastkastītē Daugavas ielā 54, Pļaviņās. Sniedzot informāciju lūgums norādīt savu tālruņa numuru vai e-pastu atgriezeniskai saziņai. Sakarā ar ārkārtas situāciju, veicot izsaukumu, lūdzu izvērtēt, vai ir nepieciešama tūlītēja un steidzama pašvaldības policijas klātbūtne.

Pļaviņu novada pašvaldības policija arī sadarbībā ar Valsts policiju, veiks sabiedriskās kārtības uzraudzību publiskās vietās, kurās varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, pašvaldības policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss:

42.pants. Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz septiņsimt euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt euro.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(09.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.12.2017.)

Krimināllikums:

140.pants. Sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana

Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epidēmiju, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013.)

Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšnieks A. Liepiņš