Par SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atbalsta pasākumiem ārkārtējas situācijas laikā

Publicēts: 
31.03.2020 - 12:30

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā (2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojums Nr.103 ”Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”), iedzīvotājiem, kuri ir godprātīgi veikuši maksājumus un pēdējos divus mēnešus (janvārī, februārī) nav bijuši neapmaksāti rēķini, bet COVID-19 izraisītās krīzes ietekmē, radušās grūtības apmaksāt ikmēneša maksājumus, piedāvā sekojošus atbalsta pasākumus:

  1. Soda procentu nepiemērošanu par aizkavētiem apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem;
  2. Iespēju noslēgt vienošanos par rēķina apmaksu pa daļām;
  3. Ģimenēm ar diviem un vairākiem nepilngadīgiem bērniem un citiem iedzīvotājiem maksājuma atlikšana līdz 60 dienām, nepiemērojot soda procentus.

Iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ar lūgumu piešķirt maksājuma atvieglojumu, norādot atbilstošu pamatojumu.

Katrs gadījums, par iespēju saņemt maksājumu atvieglojumus, tiks izskatīts individuāli,      izvērtējot piešķiršanas iespējas un klienta maksājumu vēsturi.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” turpina strādāt un sniegt  pakalpojumus ierastajā režīmā.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”