Par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” papildinājumu izcenojumā