Par VIAA pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Publicēts: 
15.06.2020 - 09:00

Ņemot vērā, ka vēl nav apstiprināti 2016.gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 474 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi” grozījumi,  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, strādājošo pieteikšanās attālinātajām mācībām provizoriski plānota jūnija beigās un pieteikšanās būs aktīva 16 dienas. 

Plašāka informācija par izglītības iestādēm izsludinātajām atlasēm, mācību vajadzībām, iesniedzamajiem dokumentiem kā arī cita noderīga informācija pieejama mājaslapā.

 

 Informāciju sagatavoja

izglītības darba speciāliste, pieaugušo izglītības projektu koordinatore

Ilona Lazda