Par zemes nomu mazdārziņiem

Publicēts: 
06.02.2020 - 01:15

Pļaviņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību noslēgtajiem zemes nomas līguma termiņiem.

Atgādinām, ka 2020. gada aprīlī lielai daļai pašvaldības mazdārziņu zemes nomniekiem beidzas noslēgto zemes nomas līgumu termiņš. 

Ja nomnieks vēlas turpināt apsaimniekot mazdārziņu, Pļaviņu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.

Informējam, ja līgums netiek pagarināts vai zemes nomas līgums nav noslēgts vispār, mazdārziņš var tikt nodots nomā citai personai.

 

 

Pļaviņu novada domes

Īpašumu nodaļa