Parakstīts līgums starp Pļaviņu novada domi un biedrību “Laime Saimē”

Publicēts: 
27.11.2020 - 13:45

Šī gada 26. novembrī tika parakstīts līgums starp Pļaviņu novada domi un biedrību “Laime Saimē”  par Pļaviņu novada domei piederošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamās ēkas Daugavas ielā 43, Pļaviņās, kā arī telpu ražošanas korpusā Daugavas ielā 45, Pļaviņās un zemes gabala daļu proporcionāli nodotajai ēkas platībai) nodošanu bezatlīdzības lietošanā  biedrībai “Laime Saimē” uz desmit gadiem.

Par biedrības turpmākajiem plāniem vēsturisko namu apsaimniekošanā informē biedrības “Laime Saimē” valdes loceklis Andris Zeps: “Primāri plānojam veikt nepieciešamos ārkārtas remontdarbus, lai ēku pamazām varētu sākt “apdzīvot”. Jāveic gan jumta remonts, gan jānovērš bojājumi ēkas sienās. Plānojam atjaunot nama vēsturiskās durvis un balkonu. Ziemas periodā cītīgi strādāsim pie jautājumiem par finansējuma piesaisti – veidosim fondus. Pavasarī rīkosim talku, kurā aicināsim piedalīties ikvienu novadnieku, pieliekot savu roku nama sakopšanā”.

Vēsturiskajā namā biedrība plāno izvietot dažādas ekspozīcijas, pie kuru sagatavošanas jau tiek  rūpīgi strādāts. A. Zeps stāsta, ka ekspozīcijas plānots veidot par Pļaviņu novada ievērojamām personībām sportā, mākslā, uzņēmējdarbībā un citās jomās. Biedrības iecerē ir arī Daugavas muzeja izveide.

Biedrības pārstāvji lūdz dalīties iedzīvotājus gan ar informāciju, gan fotogrāfijām, gan dažādiem vēsturiskiem priekšmetiem, kas  būtu kā nozīmīgs ieguldījums ekspozīciju veidošanā, kā arī ir atvērti novadnieku ierosinājumiem vēsturiskā nama atdzimšanas risinājumos. Biedrības kontaktinformācija – tel. Nr. 29163297 (A. Zeps).

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa