Pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi

Publicēts: 
29.03.2021 - 09:30

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!

Informējam, ka saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2021. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 33 , Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai 2021. gada Pļaviņu novada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņi,  kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, tiek pārcelti no 2021. gada 31. marta, 17. maija un 16. augusta uz  2021. gada 15. novembri. Pārceltais samaksas termiņš attiecas arī uz aprēķiniem par 2020. gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Līdz ar to, visām  fiziskajām un juridiskajām personām līdz 15. novembrim, netiks aprēķināta nokavējuma nauda par likumā noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem. Ja nodokļa maksātāji vēlas, protams, var veikt maksājumus ierastajos termiņos!

Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05% par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas sagatavojusi maksāšanas  paziņojumu par NĪN. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN var nomaksāt portālos www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā  www.epakalpojumi.lv  iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Pašvaldība pateicas visiem tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri godprātīgi un savlaicīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus!

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības nodokļu administratori, zvanot pa tālr. 65133851 vai rakstot e-pastā  jana.kupca@plavinas.lv.

 

Pļaviņu novada dome