Pasākums “Zīļukā” – “Brīvā skatuve”

Publicēts: 
04.02.2020 - 14:45

Līdztekus mācību audzināšanas procesam, pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” regulāri plānojam un īstenojam pasākumus bērnu spēju apzināšanā; rosinām mazos būt drošiem un pārliecinātiem par sevi, uzstājoties publikas priekšā. Lai to īstenotu, 30.janvārī norisinājās radošs pasākums “Brīvā skatuve”. Bērnu vecāki tika aicināti sagatavot priekšnesumu vai citu aktivitāti, lai atklātu savu talantu un radošās prasmes.

Patīkami, ka iesaistījās ģimenes, bet vislielāko atsaucību izrādīja bērni. Viņi prasmīgi, apzinoties savas spējas, pieteicās piedalīties. Dalībnieku sniegums pārsteidza ar daudzveidību, izraisot bērniem un pieaugušajiem gandarījumu. Pasākums izdevās jautrs, jo norisinājās pozitīvā gaisotnē.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis”

filiāles “Zīluks” vadītājas vietniece Maija Zdanovska