Pasniegti Pļaviņu novada domes apbalvojumi un Pateicības raksti

Publicēts: 
18.11.2019 - 16:00

18. novembrī Pļaviņu novada kultūras centrā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā pasniegti Pļaviņu novada domes apbalvojumi un Pateicības raksti.

Apbalvojumi “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks Pļaviņu novadā” tika pasniegti jau trešo reizi.

2019. gadā apbalvojums “Goda novadnieks” piešķirts Ilgai Morozovai  par mūža ieguldījumu pedagoģijā, Pļaviņu novada skolēnu izglītošanā, audzināšanā, par nevainojamu mentora darbu - atbildību, sapratni, dedzību, atrodot individuālu pieeju novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā projektā “PROTI un DARI”.

Apbalvojums “Gada cilvēks Pļaviņu novadā” piešķirts  Andrim Zepam par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Zemessardzes tradīciju saglabāšanā un stiprināšanā un jaunās paaudzes iesaistīšanu pilsonisko atbildību veicinošās aktivitātēs, stiprinot patriotismu un piederību Pļaviņu novadam un Latvijai.

Pateicības raksti piešķirti:

Tatjanai Zagorskai par atbildīgu, apzinīgu, kvalitatīvu un radošu darbu Pļaviņu novada bērnu izaugsmē, par lietderīga brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanu, bērnu pašapziņas celšanu, attīstot dejošanas prasmi;

Ivetai Krastiņai par Pļaviņu novada kultūrvēsturisko izpēti un vērtību popularizēšanu, izstrādājot un īstenojot dažādus projektus; par radošu un aktīvu dalību novada pasākumu organizēšanā;

Dainai Viklei par ilggadēju, nesavtīgu un teicamu darbu tuvējās apkārtnes iedzīvotāju labā, nodrošinot, uzlabojot  un bagātinot Gostiņu kultūras un sabiedrisko dzīvi;

Kristīnei Ginaitei par iniciatīvu, degsmi un precizitāti izglītojošu ekskursiju un citu kultūras pasākumu apmeklējumu organizēšanā, par kopības sajūtas uzturēšanu Pļaviņu novada iedzīvotāju brīvā laika aktivitātēs;

Jānim Pavlovam par senlatviešu amata prasmju pārzināšanu, saglabāšanu, uzturēšanu un popularizēšanu Pļaviņu novadā, par aktīvu līdzdalību projektā “Darbojamies kopā Pļaviņu novada nākotnei”;

Pēterim Knēģerim par aktīvu dzīves pozīciju, dalību Pļaviņu novada pasākumos un valsts mēroga aktivitātēs; par ieguldīto darbu, krājot  Latvijas neatkarības atgūšanas laika dokumentālas un foto liecības.

Pasākuma laikā tika pasniegti arī Pateicības raksti konkursa “Pļaviņu novada sakoptākais īpašums” dalībniekiem - īpašuma “Muižnieki 1”, Aiviekstes pagastā saimniekam Andrejam Melnim ar ģimeni un īpašuma Raiņa ielā, Pļaviņās saimniecei Inesei Rāviņai ar ģimeni.

Svētku pasākumā ar koncertprogrammu “Kad tie zēni prūšos gāja” klātesošos priecēja grupa “Ducele”.

 

 

Lepojamies un sakām lielu Paldies visiem apbalvojumu un Pateicību rakstu saņēmējiem!

 

Foto: Arita Linde, sabiedrisko attiecību speciāliste

Rasa Siliņa

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja