Pašvaldības policija atgādina vecākiem par bērnu drošību

Publicēts: 
06.09.2019 - 09:45

Pļaviņu novada pašvaldības policija izsaka pateicību Pļaviņu novada iedzīvotājiem par sapratni un atsaucību mūsu kopējā darbā - vides sakopšanā, jauniešu izglītošanā un sabiedriskās kārtības uzraudzībā.

Ir iesācies kārtējais mācību gads. Lai izvairītos no negadījumiem, aicinām vecākus ar saviem bērniem pārrunāt un atsvaidzināt viņu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, pārvietojoties kājām, kā arī pārvietojoties ar velosipēdu. Lai novērstu bērnu nokļūšanu ceļu satiksmes negadījumos, pārrunājiet ar bērniem nokļūšanu līdz skolai, par to, kā jāuzvedas uz ielas. Pagājušā gada novērojumi liek secināt, ka bērni nepievērš pietiekami lielu uzmanību satiksmes noteikumiem. Bieži, gaidot autobusu, pieturvietās novērotas situācijas, kurās bērni var gūt nopietnas traumas - notiek savstarpēja grūstīšanās un pārgalvīga ielas braucamās daļas šķērsošana.

Pašvaldības policija pagājušā mācību gadā Pļaviņu ģimnāzijā regulāri tikās ar audzēkņiem, lasot lekcijas par drošību, uzvedību un atbildību. Ļoti ceram, ka situācija uzlabosies. Arī šogad mācību gada griezumā pašvaldības policija turpinās apmeklēt Pļaviņu novada ģimnāziju, izglītojot skolēnus dažādos jautājumos. Pašvaldības policija iespēju robežās šī mācību gada laikā pastiprināti pievērsīs uzmanību izglītības iestāžu pieguļošajām teritorijām. Uz turpmāku sadarbību!

 

Ainis Liepiņš,
Pļaviņu novada
pašvaldības policijas priekšnieks