Pašvaldības policijas paziņojums!!!

Publicēts: 
08.04.2020 - 14:00

PĻAVIŅU NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

Valstī “COVID – 19” izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, no 2020. gada 13. marta, Pļaviņu novada pašvaldības policija strādā pēc noteiktā darba laika, nepieciešamības gadījumā arī ārpus tā.

Pļaviņu novada pašvaldības policija, arī sadarbībā ar Valsts policiju, veicot sabiedriskās kārtības un ārkārtējās situācijas laikā ieviesto ierobežojumu ievērošanas uzraudzību publiskās vietās ir konstatējusi gadījumus, kad tieši jaunieši, vecumā no 10 līdz 18 gadiem neievēro noteiktos ierobežojumus, tas ir, pulcējas vairāk kā divas personas vienkopus un neievēro noteikto divu metru distanci (skeitparkā, bērnu rotaļu laukumā, parkos). Minētie ierobežojumi neattiecas tikai uz personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī uz personām, kuras veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat ir konstatēti gadījumi, kad publiskās vietās nepilngadīgas personas lieto alkoholiskos dzērienus un atrodas alkoholisko dzērienu reibumā. Ir sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli.

 Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Lūgums vecākiem vairāk pievērst uzmanību kā un kur bērni un jaunieši pavada brīvo laiku, izskaidrot Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 būtību un sekas tā neievērošanā. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos vienkopus un samazinātu līdz minimumam riskus izplatīties vīrusam. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, būsim spiesti piemērot administratīvo sodu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss:

42.pants. Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz septiņsimt euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt euro.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divi tūkstoši euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz pieci tūkstoši euro.

 

(09.11.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2020.)

Krimināllikums:

140.pants. Sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana

Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epidēmiju, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013.)

Saziņai ar pašvaldības policiju lūgums izmantot telefonsakarus: 26458996, 65134104 vai sazināties elektroniski: p.policija@plavinas.lv.

 

Ar cieņu

Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšnieks A. Liepiņš