Pašvaldības speciālisti konsultēs iedzīvotājus pagastu pārvaldēs

Publicēts: 
05.09.2019 - 18:00

Pļaviņu novada dome turpmāk pagastu pārvaldēs organizēs pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, lai nodrošinātu iespēju ikvienam iedzīvotājam tuvāk savai dzīvesvietai saņemt dažādu jomu pašvaldības speciālistu konsultācijas.

Lai rosinātu iedzīvotāju ieinteresētību novada īpašumu jomas sakārtošanā, septembrī uz trīs tikšanās reizēm dosies Pļaviņu novada domes

  • Īpašumu nodaļas speciāliste,
  • nekustamo īpašumu nodokļu administratore,
  • juriste,
  • pašvaldības izpilddirektors,
  • novada domes priekšsēdētājs.

18. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 speciālistu konsultācijas notiks Klintaines pagasta pārvaldē,

11. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 26. septembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00 - Vietalvas pagasta pārvaldē.

 

Santa Vucāne,
Pļaviņu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste