Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Publicēts: 
05.02.2019 - 16:30

Pamatojoties uz Pļaviņu  novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdes lēmumu Nr.2§2  laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam  1. redakcijas publiskā apspriešana.

1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem (2019-2025), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

2. Ar Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam  1. redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4.martam (ieskaitot) varēs iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

pirmdienās, otrdienās un trešdienās 9.00 - 17.00;

ceturtdienās 9.00 - 18.00;

piektdienās 9.00 - 14.00;

pusdienu pārtraukums darba dienās 12.30 - 13.00;

sestdienās un svētdienās – brīvs.

3. Ar Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam  1. redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā www.plavinunovads.lv (sadaļā Pašvaldība, Teritorijas plānojums).

4. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam 1. redakciju laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

- Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;

- Sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120;

- Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dome@plavinas.lv.

 5. Pļaviņu novada pašvaldības Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 19. februārī plkst. 17.30 Pļaviņu novada kultūras centrā, Daugavas ielā 49, Pļaviņās.

Kontaktpersona:

Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders

tālr. 27870290