Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Publicēts: 
05.02.2019 - 12:15

Pamatojoties uz Pļaviņu  novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdes lēmumu Nr.2§2  laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam  1. redakcijas publiskā apspriešana.

1. Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam  ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 12 gadiem (2019-2030), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

2. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 1. redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

pirmdienās, otrdienās un trešdienās 9.00 - 17.00;

ceturtdienās 9.00 - 18.00;

piektdienās 9.00 - 14.00;

pusdienu pārtraukums darba dienās 12.30 - 13.00;

sestdienās un svētdienās – brīvs.

3. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 1. redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā www.plavinunovads.lv (sadaļā Pašvaldība, Teritorijas plānojums).

4. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 1. redakciju laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

- Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;

- Sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120;

- Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dome@plavinas.lv.

 5. Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 1. redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 19. februārī plkst. 17.30 Pļaviņu novada kultūras centrā, Daugavas ielā 49, Pļaviņās.

 

Kontaktpersona:

Helmuts Banders

Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs

tālr. 27870290