Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Publicēts: 
18.06.2020 - 14:00

Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2020.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 laika posmā no š.g. 26. jūnija līdz š.g.17 .jūlijam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019.

  • 2030. gadam 4.0 redakcijas publiskā apspriešana.
    1. Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 12 gadiem (2019-2030), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko

organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un

veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

  1. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 26. jūnija līdz š.g.17 .jūlijam (ieskaitot) varēs iepazīties:

Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās , Klientu apkalpošanas centrā,

Pirmdienās, otrdienās un trešdienās 09.00-17.00; ceturtdienās 09.00-18.00; Piektdienās

09.00-14.00; Pusdienas pārtraukums darba dienās 12.30-13.00, sestdienās un svētdienās – brīvs.

 

  1. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika

posmā no š.g. 26. jūnija līdz š.g.17 .jūlijam (ieskaitot) varēs iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā www.plavinunovads.lv (sadaļā Pašvaldība, Teritorijas plānojums)

 

  1. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam 4.0 redakciju laika posmā no š.g. 26. jūnija līdz š.g.17 .jūlijam (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

-Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Klientu apkalpošanas centrā

  • Sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120
  • Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dome@plavinas.lv

 

  1. Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies:

13. jūlijā plkst. 18:00. Pļaviņu novada Mūzikas skolā, Daugavas iela 50, Pļaviņās.

Kontaktpersona:
Pļaviņu novada domes
Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs
H. Banders
tālr. 27870290