Personām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, paredzēti atvieglojumi arī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā

Publicēts: 
20.03.2020 - 09:30

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu.

Pagarinājuma termiņš 2020.gada 31.maijs.

Ja nepieciešams piešķirt statusu pirmreizēji, personām ir iespēja vērsties sociālajā dienestā attālināti – nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-pastā vai ievietojot iesniegumu sociālā dienesta pastkastītē.

Aizpildot iesniegumu, lūdzu, precīzi norādīt iesniedzēja personas kontaktinformāciju- tālruņa numuru.

Asistenta pakalpojums un ikmēneša atskaites iesniegšana

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID -19 vīrusa dēļ un ar to saistīto uzdevumu iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, aicinām arī personu ar invaliditāti asistentus ikmēneša atskaites nodot attālināti, izvairoties no saskarsmes klātienē.

Informējam, ka asistenta pakalpojuma atskaites ir iesniedzamas, nogādājot tās sociālajā dienestā Daugavas ielā 4, Pļaviņās. Ar katru asistentu sociālie darbinieki sazināsies telefoniski vienojoties par atskaišu iesniegšanu.

Nākamā mēneša atskaitēm paredzētās veidlapas varēs saņemt vienlaicīgi ar atskaišu iesniegšanu.

 Par krīzes situācijām, kurās nepieciešama palīdzība, iedzīvotāji aicināti informēt telefoniski.

Tālruņi konsultācijām

Sociālā dienesta vadītāja - 65133864; 26132846

Sociālais darbinieks - 28390388

Sociālais palīdzības organizators-  26121339

Sociālā dienesta vadītāja

Valentīna Babre