Pieejamas brīvās tirdzniecības vietas Pļaviņu Zaļajā tirgū

Publicēts: 
03.11.2020 - 18:15

Pļaviņu Zaļajā tirgū, Raiņa ielā 59, Pļaviņās, pieejamas brīvās tirdzniecības vietas telpās:

  1. tirdzniecības vieta Nr. 4 – 8.94 m2, bez aprīkojuma;
  2. tirdzniecības vieta Nr. 5 – 9.13 m2, bez aprīkojuma;
  3. tirdzniecības vieta Nr. 11/12 – 18.43 m2, pieejamas vitrīnas, ūdens;
  4. tirdzniecības vieta Nr. 13 – 9.13 m2, pieejama vitrīna, ūdens.

Lai tirdzniecības dalībnieks iegūtu tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības preču pārdošanai, tirgus pārvaldniekam jāiesniedz sekojoša informācija:

1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2. realizējamo preču grupas;

3. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību, vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā  arī nenodarbina citas personas.

 

Ar normatīvajiem aktiem iespējams iepazīties šeit:

Zaļā tirgus iekšējās kārtības noteikumi,

Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība.

 

Vairāk informācijas sazinoties pa tālruni 27873332 vai rakstot uz e-pastu: tirgus@plavinas.lv

 

Elita Kaņepēja,

tirgus pārvaldniece