Pieredzes apmaiņas brauciens - no Jelgavas līdz Rokišķiem

Publicēts: 
14.06.2019 - 14:15

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs pirmo reizi sadarbībā ar kolēģiem no Vidzemes saviem uzņēmējiem un speciālistiem no pašvaldībām organizēja kopīgu pieredzes apmaiņas braucienu.

Apmaiņas brauciens iesākās Jelgavā, tiekoties ar novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Lonerti, kura raksturoja veiktās aktivitātes novada tēla popularizēšanā, uzņēmējdarbību veicošas infrastruktūras uzlabošanā, vienotas preču zīmes izveidē, mārketinga stratēģijas izstrādē, dažādu konkursu organizēšanā un ES atbalsta fondu apguvē. Sekoja Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes apmeklējums, iepazīšanās ar moderni aprīkotām laboratorijām un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra plaša spektra piedāvājumu uzņēmējiem jaunu produktu izstrādē un ieviešanā ražošanā. Savukārt Iecavas novadā bija iespēja apmeklēt salīdzinoši jaunu un mūsdienīgu uzņēmumu - SIA Vizulo -, kur ražo LED gaismekļus iekštelpu un āra apgaismojumam. Uzņēmumā strādā aptuveni 100 darbinieku, galvenokārt Latvijas augstskolu - RTU un LLU - absolventi, bet gada apgrozījums pārsniedz astoņus miljonus eiro. Aptuveni 80% no saražotās produkcijas nonāk ES un Ziemeļvalstu, kā arī vēl tālāku, pavisam vairāk nekā 30 pasaules valstu tirgū, nodrošinot augstu kvalitāti un īsus pasūtījuma izpildes termiņus.

Vizīte turpinājās kaimiņvalstī Lietuvā - Rokišķu rajonā -, kas zemgaliešiem ir ilggadējs un uzticams partneris daudzu, tostarp uz uzņēmējdarbības attīstību vērstu, pārrobežas sadarbības projektu izstrādē un ieviešanā. Vienā no tiem, piemēram, Rokišķu rajona Publiskā bibliotēka izveidoja vietējo Uzņēmējdarbības un NVO sadarbības klasteri un Uzņēmējdarbības atbalsta centru, veica jauno uzņēmēju apmācību, iegādājās bagātīgu, aptuveni 14 000 eiro vērtu speciālās literatūras grāmatu klāstu, kas ikvienam interesentam ir pieejams gan uz vietas centrā, gan mobilās bibliotēkas izbraukuma laikā rajona visattālākajās apdzīvotajās vietās.

Bet Jodupes apkaimē ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar ģimenes uzņēmumu, kur galvenā nodarbe ir lavandu audzēšana un to pārstrāde unikālos pārtikas un kosmētikas produktos. Papildus tam, skaistā, iekoptā vidē un pielāgotās lauku sētas būvēs saimnieki sniedz pakalpojumus kāzu un Bērnības svētku noformēšanā un organizēšanā.

Ciemošanās laikā Rokišķos kolēģi no Vidzemes un Zemgales uz trotuāra pie rajona bibliotēkas sastapa pilsētas simbolu - Rokišķu zaķi, un priecājās par nupat kā renovēto bibliotēkas ēkas veco korpusu un klāt piebūvēto, tikko lietošanā nodoto – jauno -, kas ārēji viens no otra vairs tikpat kā neatšķiras, bet atšķiras izmantojamā lietderīgā platība, kas dubultojusies, sasniedzot 1 000 kvadrātmetrus.

 

Zemgales Plānošanas reģions