PII “Jumītis” bērni izzina dabas norises pavasarī

Publicēts: 
12.04.2018 - 17:00

Agrā pavasarī, kad notiek dažādas pārmaiņas, pirmsskolas vecuma bērni tiek rosināti pētīt, izzināt norises dabā. Ar vēlmi iepazīt putnu dzīvi bērnudārza "Jumītis" grupas “Magonīte" bērni 10. aprīļa rītā kopā ar skolotāju un skolotājas palīdzi devās uz Aiviekstes pagasta bibliotēku. Tur bibliotekāre Antra aizraujoši pastāstīja gan par gājputniem, gan nometniekiem. Bērni ar interesi klausījās putnu dziesmās, dažas no tām šķita ļoti dzirdētas un pazīstamas. Pēc jautrās “Putniņdejas” bērni bibliotekāres iepriecināja ar tautasdziesmām par putniem un dāvāja pašu izgatavotās bezdelīgas. Paldies Aiviekstes pagasta bibliotēkas vadītājai Santai par jauko uzņemšanu!

Ja dabā pašlaik visdzirdamākās ir atlidojušo gājputnu balsis, tad bērnudārzā “Jumītis” 11. aprīļa rītā bija salidojuši dažādi kukainīši un atlēkušas zaļās vardes. Šo mazo radībiņu lomās šoreiz iejutās grupas “Smildziņa” audzēkņi un pilnveidoja savu skatuves pieredzi, uzstājoties individuāli, dziedot, izteiksmīgi skaitot dzejoļus pasākumā “Kukainīt! Kukainīt! Re, kā saule spīd!”.

Sagatavošanas grupas bērni kopā ar mūzikas skolotāju Sarmīti uzbūra patiesi pavasarīgu noskaņu.  Lai visiem košs un krāsains pavasaris!

Pirmsskolas izglītības metodiķe Aiga Čepule