Pirmsskolas izglītības iestādes no jaunā mācību gada uzsāks darbu pēc jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām

Publicēts: 
01.03.2019 - 15:15

Valdība 2018. gada  21. novembrī apstiprināja jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, lai jau no 2019./2020. mācību gada sāktu īstenot pārmaiņas mācību saturā un pieejā pirmsskolas iestādēs.

“Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.” (No Ministru kabineta (MK) noteikumiem “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties MK mājaslapā.)

Jaunais pirmsskolas izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā, darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām.

Aiga Čepule,

pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķe