Pļaviņās godina Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus