Pļaviņās izveidots savākto rudens lapu nodošanas laukums

Publicēts: 
03.10.2019 - 18:15

Pļaviņās, Baseina ielā (netālu no Baseina - Raiņa ielas krustojuma), izveidots kritušo lapu savākšanas laukums, kurā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja bez maksas izmest sagrābtās kritušās koku un krūmu lapas, zarus un sauso zāli, kas savākta, uzkopjot zemesgabalus vai dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas. Lapas līdz nodošanas laukumam jānogādā pašu spēkiem, un tām nedrīkst būt citi sadzīves atkritumu piemaisījumi. Minētais laukums izveidots kā punkts, kur iedzīvotājiem savāktās kritušās lapas, zarus un sauso zāli novietot līdz brīdim, kad atbildīgās iestādes tās pārvietos uz atbilstošu vietu to tālākai pārstrādei.

Ņemot vērā, ka Pļaviņu pilsētā un pagastu centros pašvaldības izvietotajos šķiroto atkritumu konteineros tiek regulāri izmesti nešķiroti sadzīves atkritumi, kā arī pašvaldības izvietotajos sadzīves atkritumu konteineros iedzīvotāji mēdz izmest savus radītos sadzīves atkritumus, pašvaldības policija arī lapu savākšanas laukumā izvietos videonovērošanas iekārtu.

Pļaviņu novada pašvaldība informē, ka SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piedāvā lapu izvešanas pakalpojumu Pļaviņu pilsētas robežās - lapu izvešanu BIG BAG maisos. Maisa ietilpība ir 1 m3, izturība 400-600 kg. Viena BIG BAG maisa izvešanas cena 24,29 EUR. Maisus var iegādāties SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās. Lūgums izvešanai paredzēto maisu novietot vietā, kurai būtu iespējams piekļūt ar traktortehniku.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka turpmāk pie daudzdzīvokļu mājām piesaistītajiem konteineriem novietotās lapas un citi bioloģiskie atkritumi un to izvešana tiks ierēķināti konkrēto māju iedzīvotāju rēķinos par sadzīves atkritumiem!

Būsim atbildīgi un saudzēsim vidi!

Santa Skosta,
Pļaviņu novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste