Pļaviņu jaunieši piedalās eksperimentā – kampaņā “Jauniešos ir spēks”

Publicēts: 
11.09.2019 - 10:45

Pļaviņu novada jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”, sadarbojoties ar biedrību “Jēkabpils NVO resursu centrs”, piedalās sabiedrības integrācijas fonda (SIF), Latvijas valsts finansēta NVO fonda projekta realizēšanā “Vairāk Latvijas”, kurš ir viens no 46 projektiem, kurš guva atbalstu ieceru realizēšanai.

Projekta mērķis – sniegt jauniešiem izpratni un iedrošinājumu, ka viņiem ir visas tiesības virzīt savas iniciatīvas. Eksperimenta - kampaņas realizēšana ļaus jauniešiem noskaidrot reālo ceļu – kā savā pašvaldībā veicināt ideju realizēšanos dzīvē, ļaus sajust pilsoniskās līdzdalības spēku savās rokās.

Starp Vidusdaugavas reģiona 10 pašvaldību aktīvajiem jauniešiem ir arī Pļaviņu novada jaunieši, kuri ir gatavi startēt eksperimentā – kampaņā ar nosaukumu “Jauniešos ir spēks” un strādāt, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Pirmā tikšanās ar projekta koordinatori Evelīnu Elksnīti notika 6.septembrī JIC “Ideja” telpās, kurā piedalījās 17 radoši, ideju pilni, strādāt griboši un fantastiski Pļaviņu novada jaunieši. Pirmajā tikšanās reizē jaunieši ģenerēja idejas par vides objekta vai pasākuma izveidi mūsu pašvaldībā par tēmu “Jauniešos ir spēks”. Starp septiņpadsmit jauniešu radītām reālām idejām, tika izvirzīta viena, tajā iekļaujot trīs iepriekš ģenerēto ideju kopumu, kura ir jārealizē līdz š.g. oktobra beigām.

Ja rodas jautājums, vai mēs to varam? Jā, mēs to varam, jo Pļaviņu novada “JAUNIEŠOS IR SPĒKS!

 

JIC “Ideja” vadītāja, jaunatnes lietu speciāliste Eva Lasmane