Pļaviņu jaunieši piedalās “Radošajā Sprādzienā 2018”

Publicēts: 
09.01.2018 - 15:15

6. janvārī, Rīgā norisinājās biedrības “Es varu visu!” rīkotais pasākums “Radošais Sprādziens 2018”, kurā piedalījās vairāk kā 60 jaunieši no visas Latvijas. Pļaviņu novada jauniešus pārstāveja 10 aktīvisti – Laura Krūmiņa, Markuss Molčanovs, Kitija Smirnova, Evelīna Skābarniece, Elīna Skābarniece, Anete Bite, Oskars Cielavs, Violeta Grigorjeva, Paula Lamberga un Evija Miltiņa.

Pasākuma galvenais mērķis bija rosināt jauniešus īstenot savas idejas, nebaidīties būt citādāk domājošam, iziet ārpus savas komforta zonas. Lai to paveiktu, jaunieši atbildēja uz sekojošiem jautājumiem – kā es varu piedalīties jaunu ideju radīšanā un gūt atzinību pieaugušo pasaulē? Kādi ir mani nemateriālie resursi, kas ļautu sasniegt manus mērķus?

Dalībnieki aktīvi iesaistījās "Radošajā NEdarbnīcā”, kas caur labajiem prakses piemēriem deva iespēju iepazīt, pētīt Latvijas un pasaules aktualitātes, tādējādi rosinot jauniešus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus redzesloka paplašināšanai un konkurētspējīgu risinājumu izstrādei.

Pasākuma laikā tika uzdoti komandu darbi, kurā darbojāmies pēc “zelta” komandas kodola jeb IAUS modeļa principa. Tas sevī ietvēra 4 personības veidus, kas noderētu komandas darbā: I – idejas cilvēks; A – Administrators (“birokrāts”); U – Uzņēmējs (“spridzinātājs”); S – saliedētājs (“dvēseļu gans”). Galvenais noteikums – nedrīkst būt grupā ar pazīstamu cilvēku. Tas veicināja jauniešu savstarpējo sadarbību, komunicēšanu, uzticēšanos vienam otram un viedokļu izpaušanu sev nepazīstamiem cilvēkiem, kas jauniešiem deva iespēju gūt pārliecību pār sevi un savām spējām.

Pļaviņu novada jaunieši ar lielu interesi un tālredzīgu skatu uz tālākiem darbiem izmantoja šo iespēju un ar augstām ambīcijām gaida nākamās iespējas sava redzesloka paplašināšanai!

Informāciju sagatavoja:

Sergejs Nikaļuks, JIC “Ideja” vadītājs