Pļaviņu Mākslas skolas 8. izstāde - izlaidums

Publicēts: 
01.06.2018 - 18:15

 26. maijā Pļaviņu novada kultūras centrā notika Pļaviņu Mākslas skolas 8. izlaidums. Noslēdzot skolas 12. mācību gadu,  jau esošajiem 74 absolventiem piepulcējās vēl deviņi – Andis Daugavietis, Eiriks Kalnriekstiņš, Sintija Karabanova, Marta Langenfelde, Sabīne Lasmane, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena, Ruta Svikliņa un Anželika Žukova.

Visa radošā un darbīgā skolas kolektīva vārdā novēlu absolventiem ne tikai iegūtās profesionālās iemaņas, bet arī skolas darbinieku sniegto sirds izglītību ņemt kā ceļa maizi plašajā dzīves un mākslas pasaulē!

 Iveta Ušacka, Pļaviņu Mākslas skolas direktore

 foto - Andris Krastiņš