Pļaviņu Mūzikas skolai jauns pianīns

Publicēts: 
02.10.2018 - 16:15

Lai nodrošinātu Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus, uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi, 2018. gadā tika izstrādāts un Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegts projekts par jauna mūzikas instrumenta - pianīna iegādi.

Pļaviņu Mūzikas skolas projekts tika finansiāli atbalstīts, tā īstenošanai Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīra finansējumu EUR 3000, pašvaldības līdzfinansējums - EUR 1000.

Sadarbībā ar  klavieru restauratoru un skaņotāju Edgaru Kauķi instruments tika izvēlēts Vācijā Braunšveigas pilsētā Schimmel klavieru  rūpnīcā. Septembra beigās jaunais pianīns “Ritmüller” tika atvests uz mūzikas skolu.

 Iegādājoties jaunu pianīnu, ir radīti nepieciešamie priekšnoteikumi audzēkņu mācību sasniegumu uzlabošanai ikdienas darbā, kā arī veicināta Pļaviņu Mūzikas skolas konkurētspēja.

 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore