Pļaviņu Mūzikas skolu absolvējot

Publicēts: 
21.05.2019 - 17:00

Sestdien, 18. maijā Pļaviņu novada kultūras centrā ar 2019. gada absolventu svētku koncertu sākās kārtējais Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu izlaidums.

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma septiņi Mūzikas skolas audzēkņi: skolotājas Aivas Siliņas vadībā sešus gadus flautas spēli apguva Evelīna Paula Ķerķe, Katrīna Šleme, Dana Ozoliņa un Laila Bicāla. Skolotāja Kārļa Strazdiņa klarnetes spēles klasi absolvēja Markuss Jablonskis un saksofona klasi Raivo Kaņepējs. Klavierspēli astoņus gadus pie skolotājas Sarmītes Ambaines apguva Sanita Placēna.

Skolas absolventus ar muzikālu priekšnesumu sveica nākamā gada Mūzikas skolas absolventi. Jaunos mūziķus sveica draugi, vecāki, skolotāji. Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Silga Stučka, sveicot absolventus, novēlēja turpmākajā dzīves ceļā nepazaudēt saikni ar mūziku.

Vēlos pateikties skolas absolventu vecākiem par sadarbību. Liels paldies Mūzikas skolas pedagogu kolektīvam par pašaizliedzīgu darbu daudzu gadu garumā mūsu skolas audzēkņu muzikālajā izglītošanā.

 

Dita Ārgule,

Pļaviņu Mūzikas skolas direktore