Pļaviņu novada bērnu centra “Pepija” brīvprātīgo sumināšana Pļaviņu novada ģimnāzijā

Publicēts: 
17.06.2019 - 09:45

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs “Pepija” kopā ar Pļaviņu novada domi izskatīja iespēju piešķirt apbalvojumu bērnu centra “Pepija” brīvprātīgā darba veicējām - četrām Pļaviņu novada jaunietēm: Vinetai Cukanovai, Alisei Balčunai, Anastasijai Losevai, Violetai Adamovičai.

Meitenes labprātīgi, apzinīgi un ar lielu degsmi darbojas bērnu centra “Pepija” un tās apmeklētāju labā, palīdzot bērnu centra rīkotājos pasākumos, nometnēs un ārpus tām. Galvenās darbības jomas - bērnu aktivitāšu organizēšana un vadīšana, iesaistīšanās spēlēs, radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs, trasītēs, utt. Meitenes veicināja draudzīgu atmosfēru starp bērniem un komandā, pilnveidojot arī savas zināšanas un prasmes strādāt komandā un individuāli.

7. jūnijā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klašu izlaidumā tika godināta Vineta Cukanova un Alise Balčuna.

15. jūnijā nomināciju par godprātīgu, apzinīgu un kvalitatīvu brīvprātīgā darba veikšanu saņēma Pļaviņu novada ģimnāzijas 12. klases absolvente Violeta Adamoviča un bijusī mūsu skolas 9. klases absolvente, šobrīd Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studente, Anastasija Loseva.

Sveicam un sakām paldies brīvprātīgajām meitenēm!

 

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” vadītāja

Tatjana Zagorska