Pļaviņu novada bibliotēka aicina nodot makulatūru

Publicēts: 
15.08.2019 - 14:45

Kā ik gadu, arī šogad SIA „Līgatnes papīrs” aicina bibliotēkas, muzejus un arhīvus no visas Latvijas bez maksas nodot uzkrāto makulatūru - no aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru.

Pļaviņu novada bibliotēka arī šogad piedalās akcijā un aicina novada iedzīvotājus nest savas nevajadzīgās grāmatas, žurnālus un avīzes uz novada bibliotēkām, lai kopīgi izdarītu labu darbu! Iepriekš lūgums sazināties ar bibliotēku, tālr. 28670664.

Bibliotēkas, muzeji un arhīvi, kuri nodos visvairāk makulatūras, saņems naudas balvas: 1. vieta – 150 EUR, 2. vieta – 100 EUR, 3. vieta – 50 EUR. Visi, kas būs nodevuši makulatūru, par katriem nodotajiem 1000 kg varēs saņemt 5 kg A4 biroja papīra.

Konkurss norisinās laika periodā no 3.06.2019. līdz 27.12.2019. Rezultāti tiks paziņoti 13.01.2020., publicējot informāciju SIA „Līgatnes papīrs” mājaslapā - makulatura.lv.

Santa Vucāne,
Pļaviņu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste