Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu un bāriņtiesas locekļu amatiem