Pļaviņu novada dome lemj par attālināta mācību procesa organizēšanu no 30. novembra Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. – 6. klašu skolēniem

Publicēts: 
26.11.2020 - 20:15

No šī gada 6. novembra, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē 7. – 12. klašu skolēniem, un mācību process tiek organizēts attālināti, savukārt 24. novembrī ar grozījumiem minētajā Ministru kabineta rīkojumā noteikts, ka, sākot ar 2020. gada 30. novembri vispārējās izglītības programmu apguvē izglītības iestādēm jānodrošina, ka vienam izglītojamam  ir ne mazāk kā 3 kvadrātmetri no mācību norises telpas platības, un pedagogi mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Ilze Luksa skaidro, ka nodrošināt rīkojumā noteiktās Ministru kabineta prasības iespējams, tikai dalot klases grupās, taču, lai šādas izmaiņas īstenotu, iestādei trūkst pedagogu.

Šodien, 26. novembrī, Pļaviņu novada domes sēdē tika izskatīts Pļaviņu novada ģimnāzijas iesniegums ar lūgumu pārtraukt Pļaviņu novada ģimnāzijā mācību procesa norisi klātienē 5. – 6. klašu skolēniem, sākot ar šī gada 30. novembri  līdz turpmākajiem Ministru kabineta rīkojumiem.

Pļaviņu novada dome pieņēma lēmumu, sākot ar šī gada 30. novembri, noteikt attālinātu mācību procesu Pļaviņu novada ģimnāzijā arī 5. - 6. klašu skolēniem, kā arī sniegt atbalstu ārkārtējās situācijas laikā Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. - 6. klašu skolēniem un Pļaviņu novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās 5. un 6. klasēs citās mācību iestādēs, nodrošinot pārtikas paku līdz 20 EUR vērtībā piegādi vienu reizi mēnesī.

Pārtikas pakas tiks izsniegtas, pamatojoties uz saņemto izglītības iestādes vai bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja pieteikumu.

Kopumā 2020. gada 26. novembra Pļaviņu novada domes sēdē tika izskatīti 37 jautājumi.

Kā ierasts, Domes sēdes protokols tiks publicēts www.plavinunovads.lv sadaļā “Pašvaldība/Domes sēžu protokoli”, kā arī informācija par domē pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pļaviņu Novada Ziņas”.

Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus Covid – 19 izplatības ierobežošanai, būt atbildīgiem pret sevi un vienam pret otru! Novēlam būt veseliem!

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa