Pļaviņu novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamos īpašumus

Publicēts: 
15.06.2020 - 11:45

Pļaviņu novada dome pēc vairākkārtēji izsludinātām nesekmīgām izsolēm ir pieņēmusi lēmumu par atsavināšanas procesa turpināšanu, piemērojot citu atsavināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu, sekojošiem nekustamajiem īpašumiem:

Nekustamais īpašums

Platība

Kadastra Nr.

Brīvā cena EUR

Statuss

Daugavas iela 37,  Pļaviņas, Pļaviņu novads (zeme un dzīvojamā ēka)

0,1525 ha

32130010159

7800.00

Pieejams

Odzienas iela 4, dz.1, Pļaviņas, Pļaviņu novads (dzīvoklis)

37,9 m2

32130010482

455.00

Pieejams

Aveņu iela 2, dz.9, Vietalva, Pļaviņu novads (dzīvoklis)

70.80 m2

32929000042

670.00

Pieejams

Lielā iela 31, dz.1, Pļaviņas, Pļaviņu novads (dzīvoklis)

32.2 m2

3213900909

100.00

Pieejams

Lielā iela 31, dz.2, Pļaviņas, Pļaviņu novads (dzīvoklis)

23.2 m2

32139000061

150.00

Pieejams

Lielā iela 31, dz.3, Pļaviņas, Pļaviņu novads (dzīvoklis)

25.5 m2

32139000911

150.00

Pieejams

 

Informējam, ka ieinteresētajai personai par augstāk minētā nekustamā īpašuma iegādi jāieskaita nauda Pļaviņu novada domes kontā AS Swedbank LV38HABA0551020621727 un Pļaviņu novada domē jāiesniedz iesniegums, pievienojot maksājuma uzdevumu.

Dokumenti iesniedzami Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās vai elektroniski parakstīti sūtot uz e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pirkuma līgums tiks slēgts ar personu, kura iesniegs augstāk minētos dokumentus.

 

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa