Pļaviņu novada dome piegādās vienreizējas pārtikas pakas visiem novadā deklarētiem vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu izglītojamajiem

Publicēts: 
30.04.2020 - 15:15

30. aprīļa domes sēdē Pļaviņu novada dome lēma par atbalstu Pļaviņu novadā deklarētām ģimenēm “Covid – 19” ierobežošanai izsludinātās  ārkārtējās situācijas laikā, piešķirot vienreizēju pārtikas paku katram Pļaviņu novadā deklarētam pilna laika vispārizglītojošo skolu izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam un pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, neatkarīgi no izglītības ieguves vietas. Pārtikas pakas, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā,  tiks piegādātas izglītojamajiem dzīves vietās šā gada 14. un 15. maijā.

Aicinām izglītojamo līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo izglītību citu novadu administratīvajās teritorijās, bet kuru deklarētā dzīves vieta ir Pļaviņu novadā, kā arī pirmsskolas izglītības audzēkņu, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes citu novadu administratīvajās teritorijās, bet kuru deklarētā dzīves vieta ir Pļaviņu novadā,  vecākus vai izglītojamo likumīgos pārstāvjus vai pilngadību sasniegošos izglītojamos pieteikties pārtikas paku saņemšanai līdz šā gada 11. maijam, rakstot uz e-pastu dome@plavinas.lv vai zvanot uz telefona Nr. 29299719 Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centram.

Izglītojamo, kuri apmeklē izglītības iestādes Pļaviņu novadā, vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem atsevišķi pārtikas paku saņemšanai nav jāpiesakās.

Iepriekš informējām, ka no šā gada 6. aprīļa katru darba dienu Pļaviņu novada pašvaldība nodrošina siltu pusdienu piegādi  līdz dzīves vietai Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 12. klašu skolēniem un novada pirmsskolas iestāžu audzēkņiem no maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības Pļaviņu punkta darbinieku bērniem. Par laika posmu no 13. marta līdz 6. aprīlim Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni no maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm kā kompensāciju par brīvpusdienām saņēma papildu pārtikas produktu paku.

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Rasa Siliņa

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja