Pļaviņu novada dome turpina strādāt, apkalpojot klientus attālināti!

Publicēts: 
20.03.2020 - 12:45

Valstī ārkārtējās izsludinātās situācijas laikā saistībā ar korona vīrusu “COVID – 19” Pļaviņu novada dome turpina strādāt, apkalpojot klientus attālināti!

Neatliekamu situāciju gadījumā, ja nepieciešama tikšanās ar kādu no speciālistiem, tai skaitā par dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju, lūdzam iepriekš zvanīt pa tālruni: 29299719.

Atgādinām, ka iesniegumus iedzīvotāji var iesniegt, sūtot tos vēstulē pa pastu (Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV – 5120), uz e-pastu dome@plavinas.lv, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Pļaviņu novada domes izrakstītos rēķinus var apmaksāt portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, kā arī internetbankā. 

Būsim atbildīgi!