Pļaviņu novada ģimnāzijā rīkots tradicionālais Melnās kafijas vakars

Publicēts: 
05.12.2017 - 11:45

30. novembris Latvijas vēsturē ir diena, kad 1919. gadā aizsākās Melnās kafijas vakara tradīcija. Tā dzima toreizējā Kara skolā Rīgā. Šajā dienā tiek pieminēti varonīgie 14 kadeti, kuri atdeva savas dzīvības Brīvības cīņās par Latvijas valsti.

Padomju okupācijas gados šīs tradīcijas turpināšana nebija iespējama, bet LR atjaunojot savu neatkarību, tā tika atjaunota Nacionālās Aizsardzības akadēmijā.

Pļaviņu novada ģimnāzija ir vienīgā skola valstī, kurā Melnās kafijas vakara tradīcija ir neatņemama jau daudzu gadu garumā.

 Šogad 30. novembrī nedevāmies uz NAA, bet Melnās kafijas vakarā tikāmies savā skolā ar skolas absolventiem, kuri ir izvēlējušies profesionālo dienestu.

Skolas simtgades jubilejas gadā ar lepnumu varam teikt – mums ir absolventi, ar kuriem varam lepoties ne tikai svētkos, bet arī ikdienā! Šogad Melnās kafijas vakars sakrita arī ar Jaunsardzes kustības 25. gadadienu. Visi mūsu pasākuma dalībnieki profesiju karavīrs ir izvēlējušies apzināti, jo visi bijuši jaunsardzē. Vakara gaitā ne vienu reizi vien izskanēja pateicības vārdi mūsu skolas jaunsardzes instruktoram Imantam Kravalim.

Melnās kafijas vakarā tikāmies ar absolventiem, nu jau dižkareivjiem Kasparu Pavlovu un Līgu Džeriņu, kaprāļiem Armīnu Voltmani, Kristapu Medni, Jurģi Bicānu un Mārci Rūtiņu. Bijām pagodināti uzņemt pulkvežleitnantu Kasparu Lindbergu, kurš savulaik ir bijis NBS komandiera Jura Maklakova adjutants.

Klausījāmies karavīru stāstos par dienesta gaitām, par pieredzēto misijās, uzzinājām, kuri mācību priekšmeti un skolā iegūtā pieredze palīdzējusi dienesta gaitās. Tāpat saņēmām laba novēlējumus  un  iedrošinājumu izvēlēties karavīra profesiju.

Melna miežu kafija, rupjmaizes rieciens, karavīru drosme, dzimtenes mīlestība – vērtības, kuras mūs vieno...

Politklubs saka paldies skolotājai Silgai Stučkai, Ievai Volanei, mūsu skolas ēdnīcas kolektīvam par atbalstu pasākuma sagatavošanā!

Paldies visiem, kuri piedalījās! Tiksimies nākamgad 30. novembrī Melnās kafijas vakarā!

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas vēstures skolotāja Iveta Krastiņa