Pļaviņu novada ģimnāzijā sadanco skolu deju kolektīvi no tuvākajiem novadiem